Stimați beneficiari!

Depunerea documentelor aferente lunii aprilie 2020, pentru acordarea indemnizației de sprijin COVID 19, potrivit OUG nr.30/2020 cu modificarile și completările ulterioare, s-a încheiat. 

Vă rugăm să reveniți în perioada 1-10 iunie 2020, și să depuneți exclusiv pe plaforma aici.gov.ro documentele aferente lunii mai, utilizând metodologia de completare de pe pagina web a ANPIS și a AJPIS NEAMT.

Persoanele care au depus documentatia  în termenul legal, iar aceasta este incompletă, vor fi contactați de personalul AJPIS în vederea finalizării solicitării.

Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare!

 

 

ANUNȚ IMPORTANT!

Pentru acordarea indemnizațiilor de sprijin COVID-19 aferente lunii aprilie 2020, documentele se transmit în perioada 1-10 mai 2020, utilizând EXCLUSIV aplicația aici.gov.ro.

Categoriile profesionale care beneficiază de indemnizația de sprijin COVID-19, prevăzute în OUG nr.30/2020, cu modificările și completările ulterioare sunt următoarele:

 • persoane fizice autorizate(PFA), întreprinderi individuale (II), familiale(IF), persoane fizice independente (PFI) și profesii liberale (PF) – accesează aplicația https://aici.gov.ro/home, selectează procedura de acordare corespunzătoare și completează formularele
 • avocaţi* – accesează aplicația https://aici.gov.ro/home, selectează procedura de acordare corespunzătoare și completează formularele
 • societăți cooperative* care au încheiat convenții individuale de munca în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea si funcționarea cooperației – accesează aplicația https://aici.gov.ro/home, selectează procedura de acordare corespunzătoare și completează formularele
 • structuri sportive – accesează aplicația https://aici.gov.ro/home, selectează procedura de acordare corespunzătoare și completează formularele
 • persoane fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe – accesează aplicația https://aici.gov.ro/home, selectează procedura de acordare corespunzătoare și completează formularele
 • personal încadrat în muncă la un angajator prin altă modalitate prevăzută de lege – accesează aplicația https://aici.gov.ro/home, selectează procedura de acordare corespunzătoare și completează formularele

*pentru aceste categorii, potrivit modificărilor aduse de OUG 53/2020, până pe 6 mai (inclusiv) se vor face depuneri de documente aferente lunii MARTIE, tot prin utilizarea aplicației aici.gov.ro.

Pentru luna APRILIE 2020, veți depune în perioada 1-10 mai 2020, pe aceeași aplicație aici.gov.ro.

Informații suplimentare se pot solicita la numerele de telefon :

 • 0786/232014
 • 0786/232009

PROCEDURA DE COMPLETARE A  FORMULARELOR

 

 1. Înainte de a începe operațiunea de trasmitere a solicitării dvs pentru acordare sprijin indemnizatie COVID-19, asigurați-vă că AVEȚI DESCĂRCATĂ ULTIMA VARIANTA DE ADOBE READER 10.                                                                                                                                                                                                                       
 2. Descărcați fișierul pdf în calculatorul dumneavoastră și deschideți-l cu Adobe Reader 10, ultima variantă, pe care îl puteți descărca  https://get.adobe.com/ro/reader
 3. Salvați fișierul pe calculator cu numele și prenumele fiecăruia și după aceea completați-l cu toate informațiile necesare. Completați cu atenție câmpurile de pe pagina 1 (pagina 2 se completează automat).
 4. Documentele precum copia CI, extras de cont și adeverința emisă de Barou din care rezultă că sunt în exercițiul profesiei de avocat, trebuie să fie sub formă de fișier imagine (extensie.jpg sau altele), pe care le atașați în paginile 3 și 4 (un simplu click și apoi alegeți fișierul imagine aferent).
 5. Dacă aveti semnătură electronică pe numele Dvs. semnați Pagina 1 si Pagina 2, salvați documentul introducând în denumire numele/prenumele Dvs. și îl încărcați pe platformă.

5.1.Dacă nu aveți semnătură electronică, listați pagina 1 si 2, le semnati cu pix, le fotografiați/scanați pe fiecare separat în câte un fișier imagine și le încărcați în formular la paginile 5 și 6, apoi salvați formular, introducând în denumire numele/prenumele Dvs. și îl încărcați pe platformă

5.2. Dacă nu aveți acces la o imprimantă, scrieți de mână pe o foaie albă Cererea și pe alta foaie Declarația, le semnați, le fotografiați și le atașați în formularul PDF din platformă.

ATENȚIE !!!!

Dacă după transmiterea documentului în platformă, primiți un mesaj prin care vi se solicită documente suplimentare, înseamnă că nu ați completat corespunzător formularul standard!

În acest caz trebuie sa transmiteți din nou solicitarea dvs. respectând formularul standard din platformă și procedura de mai sus.

Confirmarea primirii documentelor dvs. se va face automat, prin primirea unui mesaj în care se comunică faptul că cererea dvs a fost înregistrată.

 

 

 

 

Prezentare generală

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Neamț funcționează în subordinea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială ca serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat, conform OUG nr. 113/2011.

Atributii în domeniul organizatoric

 • gestionează bunurile din domeniul public sau privat pe care le are în proprietate și/sau în folosință, după caz;
 • realizează selecția și formarea profesională a personalului la nivel teritorial, în conformitate cu planul stabilit de Agenție în domeniu;
 • verifică respectarea obligașiilor prevăzute în convențiile sau în contractele încheiate potrivit legii;
 • asigură îndrumarea și controlul activității agențiilor locale.
 

Atribuții în domeniul financiar

 • aplică legislația privind acordarea și plata beneficiilor sociale, precum și a programelor de finanțare în domeniul asistentței sociale derulate de acestea;
 • fundamentează și propune Agenției proiectul bugetului de funcționare, bugetului pentru plata beneficiilor sociale, precum și proiectul bugetului pentru implementarea programelor de finanțare în domeniul asistenței sociale;
 • propun Agenției indicatorii de fundamentare ai bugetului pentru plata beneficiilor sociale și pentru implementarea programelor de finanțare în domeniul asistenței sociale;
 • administrează bugetul de funcționare, bugetul pentru plata beneficiilor sociale, precum și bugetul pentru implementarea programelor de finanțare în domeniul asistenței sociale;
 • realizează activitatea de evidență contabilă a execuției bugetare pentru bugetul alocat;
 • asigur- utilizarea eficient- a tuturor fondurilor pe care le administrează;
 • elaborează, implementează și cofinantează programe de activitate proprii și acțiuni specifice privind domeniul său de activitate;
 • verifică îndeplinirea condițiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la beneficii sociale;
 • stabilesc dreptul la beneficii sociale și efectuează plata acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • identifică situațiile în care s-au efectuat plăți necuvenite solicițantilor;
 • recuperează drepturile încasate necuvenit de beneficiari, în condițiile legii;
 • elaborează programe de investiții anuale.
 

Atributii în domeniul reprezentării

 • asigură reprezentarea în fața instanțelor judecătorești, conform legii.
 

Atributii în domeniul sistemului de informații

 • utilizează sistemul de informații conform cu instrucțiunile și instrumentele de gestiune a informației, stabilite de Agenție;
 • asigură funcționarea, mentenanța, actualizarea și utilizarea în bune conditii a ansamblului de resurse, componente și programe care constituie sistemul de informații;
 • asigură gestiunea bazelor de date referitoare la sistemul de informații privind prestațiile sociale la nivel teritorial;
 • actualizează baza de date cu privire la beneficiari și prestațiile sociale acordate;
 • asigură caracterul confidențial al datelor personale ale solicitanților și beneficiarilor de prestații sociale.