Ce sunt beneficiile de asistenţă socială?

Beneficiile de asistenţă socială, componentă a sistemului naţional de protecţie socială, sunt măsuri de redistribuţie financiară destinate persoanelor sau familiilor care întrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de lege, iar serviciile sociale reprezintă ansamblul complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităţilor, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate ori dependenţă, pentru creşterea calităţii vieţii şi promovarea coeziunii sociale.


Principalele tipuri de beneficii de asistenţă socială acordate ţintit anumitor categorii de beneficiari sunt următoarele:

 1. Sprijin acordat familiilor cu venituri reduse
 • Ajutorul social;
 • Ajutorul  încălzire;
 • Alocaţia pentru susţinerea familiei;
 1. Politici familiale
 • Alocaţia de stat pentru copii;
 • Alocaţia de plasament;
 • Indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie;
 1. Sprijin acordat persoanelor cu handicap
 • Drepturi acordate persoanelor cu handicap în conformitate cu Legea nr. 448/2006;
 • Bugetele personale complementare acordate lunar persoanelor cu handicap;
 • Indemnizaţia lunară de hrană HIV/SIDA;
 • Indemnizaţia lunară acordată persoanelor cu handicap grav şi accentuat;
 • Indemnizaţia lunară de însoţitor pentru persoanele cu handicap vizual;
 • Alocaţia lunară de hrană pentru copiii cu handicap de tip HIV/SIDA;

Principalele criterii pe baza cărora se acordă beneficiile de asistenţă socială sunt:

 • evaluarea contextului familial;
 • veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia;
 • condiţiile de locuire;
 • starea de sănătate şi gradul de dependenţă.

Statul acordă beneficiile de asistenţă socială prin autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, în conformitate cu  prevederile legislaţiei în vigoare.

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială derulează prin Agenţiile Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială următoarele beneficii:

 • Alocaţie de stat,  conform OUG nr. 148/2005; Legea nr. 61/1993
 • Alocaţie plasament, conform Legii nr. 272/2004
 • Alocaţie susţinerea familiei, conform OUG nr. 111/2010
 • Indemnizaţie creştere copil OUG nr. 148/2005
 • Indemnizaţie creştere copil OUG nr. 111/2010
 • Stimulent creştere copil OUG nr. 148/2005
 • Stimulent de inserţie OUG nr. 111/2010
 • Indemnizaţii şi ajutoare OUG nr. 111/2010, art. 31,32
 • Ajutoare sociale (VMG), conform Legii nr. 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare
 • Ajutoare financiare, conform OUG nr. 118/1999, aprobată prin Legea nr. 366/2001
 • Ajutoare refugiaţi, conform OUG nr. 16/2013
 • Indemnizaţie lunară hrană HIV/SIDA, conform Legii nr. 584/2002; HG. nr. 1177/2003
 • Ajutoare de urgenţă
 • Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică şi gaze naturale, conform OUG nr. 70/2011 cu modificările şi completările ulterioare
 • Finanţare instituţii, conform OUG nr.118/1999 aprobată prin Legea nr.366/2001; OUG nr. 70/2002
 • Subvenţii pentru asociaţii şi fundaţii, conform Legii nr. 34/1998; HG nr. 1153/2001
 • CASS  aferent   indemnizaţie OUG nr. 148/2005;OUG nr. 111/2010; OUG nr. 111/2010 lit. b.
 • CASS  aferent venitului  minim garantat

Aceste tipuri de beneficii de asistenţă socială  se plătesc prin următoarele modalităţi:

 • Mandat poştal la domiciul beneficiarului;
 • Cont bancar deschis la una  din unităţile bancare care au incheiate  convenţii cu Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, pe a cărei rază teritorială domiciliază/are reşedinţa titularul beneficiului
 • Ştat de plată pentru persoanele care nu au domiciliu sau reşedinţă ( persoane fără locuinţă).

Atenţie!

Sistemul naţional de beneficii de asistenţă socială include şi alte forme de sprijin, însă aici puteţi găsi doar beneficiile de asistenţă socială aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. Lista beneficiilor poate suferi modificări în urma schimbării cadrului legislativ.