ANUNȚ IMPORTANT PRELUNGIRE ICC, STIMULENT DE INSERȚIE, CONCEDIU DE ACOMODARE

 PENTRU DOMENIILE DE ACTIVITATE RESTRICȚIONATE DE AUTORITĂȚI CONFORM HG 394/2020

 

 Pentru beneficiarii de indemnizație pentru creșterea copiilor, stimulent de inserție, sprijin lunar pentru copilul cu dizabilități cu vârsta până la 7 ani, indemnizație pentru creșterea copilului cu dizabilități accentuat și grav, indemnizație lunară de acomodare, care isi desfășoară activitatea în domenii în care se mențin restricții, acordarea drepturilor se prelungește până la ridicarea restricțiilor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.

 Pentru beneficiarii de indemnizație pentru creșterea copiilor, stimulent de inserție, sprijin lunar pentru copilul cu dizabilități cu vârsta până la 7 ani, indemnizația pentru creșterea copilului cu dizabilități accentuat și grav, indemnizația lunară de acomodare, care realizează venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, acordarea drepturilor se prelungește până la ridicarea restricțiilor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.

  • Pentru beneficiarii de indemnizație pentru creșterea copiilor care optează pentru prelungirea concediului pentru creșterea copilului și acordarea indemnizației aferente, până la ridicarea restricțiilor, nu mai este obligatorie efectuarea lunii celuilalt părinte.
  • Persoanele aflate în prelungirea concediului pentru creșterea copiilor și a indemnizației aferente, care își reiau activitatea ca urmare a ridicării restricțiilor, beneficiază de stimulentul de inserție de la data depunerii cererii, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilități.
  • Acordarea stimulentului de inserție pentru persoanele care nu-și pot relua activitatea, se prelungește până la ridicarea restricțiilor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, chiar dacă în această perioadă copilul împlinește vârsta de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu dizabilități.

Model de declaratie pe propria raspundere -activitati independente oug 97

CERERE pentru prelungirea acordarii concediului OUG nr 97

model acord angajator prelungire concediu OUG 97

Model adeverinta angajator OUG 97

Anunt important prelungire indemnizatie crestere copil