Mesajul Directorului Executiv al AJPIS  Neamt

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială este o instituție  cu atribuții atât în administrarea și gestionarea  fondurilor acordate de la bugetul statului pentru plata beneficiilor de asistență socială cât și de control al modului de acordare a acestora, ,reprezentând un serviciu public  deconcentrat, orientat către cetățean și nevoile acestuia.

Misiunea Agenției Județene pentru Plăți si Inspecție Socială Neamt  constă în asigurarea accesului la serviciile sociale  fără discriminare a familiilor și persoanelor singure aflate în nevoie sau supuse riscului de excluziune socială, în acordarea beneficiilor de asistență socială precum și în crearea condițiilor optime de asigurare a dezvoltarii  armonioase în familie prin acordarea drepturilor legale pentru creșterea și ingrijirea copiilor.

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Neamt  asigură plata beneficiilor de asistență socială destinate asigurării unui standard minim de trai, susținerii familiei și copilului, promovării și garantării exercitării de către persoanele cu nevoi speciale a drepturilor și libertăților fundamentale.

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Neamt, isi propune, conform Planului de Guvernare, activități de verificare si monitorizare a beneficiilor si serviciilor sociale, cu scopul organizării și asigurării unui sistem de evidență și evaluare a beneficiarilor corect si echitabil la  nivel județean, astfel încât beneficiile de asistență socială cat si serviciile sociale să fie focalizate asupra celor mai defavorizate segmente ale populației din județ,cu scopul  diminuării săraciei și a riscului de marginalizare sau excluziune socială.

 

Prezentare generală

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (A.J.P.I.S.) Neamt  funcționează în subordinea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială ca serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat, în baza Ordonanței de Urgență nr. 113/2011.

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a fost înființată în scopul realizării unei administrări unitare a beneficiilor de asistenţă socială şi al evaluării, monitorizării şi controlului în domeniul asistenţei sociale.

 

TIPURI DE BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ADMINISTRATE DE AGENŢIA JUDEȚEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ NEAMT

 • Alocația de stat pentru copii;
 • Alocația de plasament;
 • Alocația pentru susținerea familiei;
 • Indmnizația lunară pentru creșterea copiilor;
 • Stimulentul de inserție;
 • Indemnizații si ajutoare pentru creșterea copilului acordate persoanelor (adulți/copii) cu handicap;
 • Indemnizația lunară aferentă concediului de acomodare;
 • Indemnizația lunară de hrană HIV/ SIDA;
 • Ajutorul social;
 • Ajutoare de urgență;
 • Ajutorul pentru refugiați;
 • Ajutorul pentru încălzirea locuinței;
 • Indemnizații acordate persoanelor cu handicap.

TIPURI DE FINANȚĂRI PENTRU SERVICIILE SOCIALE

Finanțare investiții în cadrul programelor de interes național;

 • Finanțare investiții pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico –socială;
 • Subvenţii acordate asociaţiilor şi fundaţiilor;
 • Finanțare centre de zi și rezidențiale;