Agenția Județeană pentru Plăți și Inspectie Socială Neamt, pune la dispoziție  numere de telefon la care se pot obține informații referitoare la plata indemnizației de sprijin și adresă de e-mail dedicată, unde se pot transmite documentele solicitate conform OUG nr.30/2020 pentru:

  • persoane fizice autorizate: întreprinderi individuale și familiale, profesii liberale
  • structuri sportive (persoane care își desfașoară activitatea în baza contractului de activitate sportivă);
  • persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe;
  • pentru personalul încadrat în muncă la un angajator prin altă modalitate prevăzută de lege (exemplu convenții civile).

Depunerea documentelor pentru indemnizațiile aferente perioadei 16-31 martie 2020, se face în perioada 1-10 aprilie 2020 la adresele de poștă electronică de mai jos.

INFO LINE !

Ajpis Neamt – telefoane dedicate

  • 0786/232014
  • 0786/232009

Adresă  poștă electronică pentru depunerea solicitarilor : plati.covid.nt@mmanpis.ro

Plati I.I. si P.F.A. COVID-19