Atributii

Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale NEAMT, are in principal următoarele atribuţii:

În domeniul organizatoric:


a) gestioneaza bunurile din domeniul public sau privat pe care le are în proprietate si/ sau în folosinta, dupa caz;
b) realizeaza selectia si formarea profesionala a personalului la nivel teritorial, în conformitate cu planul stabilit de Agentie în domeniu;
c) verifica respectarea obligatiilor prevazute în conventiile sau în contractele încheiate potrivit legii;
d) asigura îndrumarea si controlul activitatii agentiilor locale.

În domeniul financiar:


a) aplica legislatia privind acordarea si plata prestatiilor sociale, precum si a programelor de finantare în domeniul asistentei sociale derulate de acestea;
b) fundamenteaza si propune Agentiei proiectul bugetului de functionare, bugetului pentru plata prestatiilor sociale, precum si proiectul bugetului pentru implementarea programelor de finantare în domeniul asistentei sociale;
c) propun Agentiei indicatorii de fundamentare ai bugetului pentru plata prestatiilor sociale si pentru implementarea programelor de finantare în domeniul asistentei sociale;
d) administreaza bugetul de functionare, bugetul pentru plata prestatiilor sociale, precum si bugetul pentru implementarea programelor de finantare în domeniul asistentei sociale;
e) realizeaza activitatea de evidenta contabila a executiei bugetare pentru bugetul alocat;
f) asigura utilizarea eficienta a tuturor fondurilor pe care le administreaza;
g) elaboreaza, implementeaza si cofinanteaza programe de activitate proprii si actiuni specifice privind domeniul sau de activitate;
h) verifica îndeplinirea conditiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la prestatii sociale;
i) stabilesc dreptul la prestatii sociale si efectueaza plata acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
j) identifica situatiile în care s-au efectuat plati necuvenite solicitantilor;
k) recupereaza drepturile încasate necuvenit de beneficiari, în conditiile legii;
l) elaboreaza programe de investitii anuale.

În domeniul reprezentarii:


a) asigura reprezentarea în fata instantelor judecatoresti, conform legii

În domeniul sistemului de informatii:


a) utilizeaza sistemul de informatii conform cu instructiunile si instrumentele de gestiune a informatiei, stabilite de Agentie;
b) asigura functionarea, mentenanta, actualizarea si utilizarea în bune conditii a ansamblului de resurse, componente si programe care constituie sistemul de informatii;
c) asigura gestiunea bazelor de date referitoare la sistemul de informatii privind prestatiile sociale la nivel teritorial;
d) actualizeaza baza de date cu privire la beneficiari si prestatiile sociale acordate;
e) asigura caracterul confidential al datelor personale ale solicitantilor si beneficiarilor de prestatii sociale.